อนุทิน 38736 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note ;

การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ...ผ่านเรื่องเล่า

การที่เราได้เล่าความดีงามจากการทำงานสู่กันและกันฟัง ทำให้ใจนี้เต็มอิ่มขึ้น การได้มองเห็นกระบวนการอันมีคุณค่า นำไปสู่การต่อเติมจุดอ่อนของการทำงานได้มากขึ้น นำไปสู่โอกาสของการพัฒนางานประจำนี้ให้ดีขึ้น

  • กระบวนการภาคบ่าย เราให้แต่ละ Theme เล่าสู่กันฟังจากที่ได้ร่วมกัน Success story sharing จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเช้านี้
  • จากเรื่องเล่าทุกคนน้อมใจลง ด้วยการนำพาตนเองอยู่กับลมหายใจและบอกเล่าเรื่องราวของตนเองอีกครั้งไปสู่กระบวนการนำมาเขียนเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • นั่งเขียน นอนเขียน ... อย่างเบิกบานใจ เขียนด้วยความตื่นรู้ด้วยลมหายใจเข้า และเบิกบานดั่งลมหายใจออกที่ผ่อนคลาย
เขียน 28 May 2009 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)