อนุทิน 38729 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Note;

ทำกระบวนการเรียนรู้ R2R ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

กระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นด้วย

  • การพักกายและจิตตื่นพร้อมสู่การเรียนรู้
  • กำหนดเป้าหมายร่วมกัน...ว่ามาเรียนรู้อะไร และเพื่ออะไร
  • จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มที่กำหนดไว้ตาม Theme ที่มุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนา
  • เราได้แบ่ง theme ออกเป็นห้าด้าน งานป้องกัน งานส่งเสริม งานป้องกัน งานฟื้นฟู และงานสนับสนุน และเรียนรู้การมองงานนี้ผ่านเรื่องเล่า ที่มองถึงลักษณะงาน กิจกรรม ความสำเร็จที่ผ่านมา โอกาสของการพัฒนาและขับเคลื่อนต่อ
เขียน 28 May 2009 @ 11:07 () แก้ไข 28 May 2009 @ 11:12, ()


ความเห็น (0)