อนุทิน 38703 - มะปรางเปรี้ยว

AAR GotoKnow Forum

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมงานในช่วง World Cafe

"คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

เขียน 27 May 2009 @ 20:04 () แก้ไข 27 May 2009 @ 20:17, ()


ความเห็น (0)