อนุทิน 38696 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

อันบายโยนะ ประชานิย๋ม รัฏฐะระดม สมใจ๋จาวบ้าน
แจกเบี้ยผู้สูง อายุเสี้ยงถ้าน เงินเดือนคนงาน สงเคราะห์
แจกของนักเรียน เฮียนฟรีจำเพาะ พื้นฐานว่าอั้น ปันปอ
มาบัดเดี๋ยวนี้ มีแถมแล้วหนอ กู้ ชพค. ขอห้าแสนขึ้น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)