อนุทิน 38694 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วางแผนเดินทางไปเก็บข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์ "เมี่ยน หรือ เย้า" แถบเชียงราย,พะเยา ในเดือน มิย. ๕๒ ตามโครงการการจัดการความขัดเเย้งของกลุ่มชาติพันธุ์( สถาบันพระปกเกล้า) - - -

จากข้อมูลได้โทรศัพท์ไปประสานงานทหารในพื้นที่่ทราบว่า ชาวเมี่ยนอาศัยอยู่ในเขต อ.เชียงคำ จ.พะเยา...เป็นส่วนใหญ่

ท่านไหนมีข้อมูล หรือ แนะนำ สถานที่ ผู้ประสานพื้นที่ ขอความกรุณาแจ้งผมด้วยเถิดครับ!!!

จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

เขียน 27 May 2009 @ 19:21 () แก้ไข 27 May 2009 @ 19:23, ()


ความเห็น (0)