อนุทิน 38686 - Sasinand

Sasinand

ชอบมากกับแนวคิดของสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นนักวิชาการชั้นเยี่ยม กล่าวคือจะทรงแสวงหาความรู้สูงสุดเท่าที่พึงจะหาได้ โดยจะทรงศึกษาวิเคราะห์จนรู้แจ้ง รู้ถึงแก่นแท้ของวิทยาการนั้นๆ จริงๆ สมกับพระราชดำรัสของพระองค์ท่านตอนหนึ่งความว่า

"ความรู้ที่เราเรียนนี้ มักเป็นความรู้กลางๆ หรือความรู้เฉลี่ย ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ อาจจะยังใช้ไม่ได้ทันที   ต้องการเรียนให้ได้ความรู้สูงสุดจริงๆ อันจะนำไปใช้งานได้จริงๆ เพราะความรู้กลางๆ ก็คงแก้ปัญหาได้กลางๆ เท่านั้นเอง"

สมเด็จพระเทพฯ  ภายหลังการสอบไล่วิชาสถิติเพื่อการวิจัย ที่ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย เป็นพระอาจารย์ว่า "วิชาสถิตินี้ข้อสอบนี้ไม่ยากหรอกนะ แต่คนทำไม่ได้เอง"

เขียน 27 May 2009 @ 18:08 ()


ความเห็น (0)