อนุทิน 38666 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • อังคาร26 พ.ค. เข้าโรงเรียนประชุม กกบ.(รองสุนทรลากิจ) ทวงงานที่มอบหมาย ปรารภงานโรงเรียนที่ต้องช่วยกัน
  • ตสน.เข้ามาติดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาพรวมดี แต่งานแผน การเงิน บัญชีต้องปปรับปรุงหลายเรื่อง คณะจากเขตนิเทศให้แล้ว
  • เย็นกลับบ้าน ศน.อุทัยวรรณโทรฯแจ้งข่าวดีจากพี่ชัดเจน ????
  • 27พ.ค. เช้าไปส่งเอกสารที่เขต (ห้องวัดผลประเมินผล) มาพบ ผอ.เลยพิท กับโซ่(เอกสารแจกวันเปิดศูนย์ฯ) สั่งโรงพิมพ์ 500 ชุด ซื้อยาทาน เป็นหวัด เสียงหาย
  • เข้าโรงเรียนเตรียมประชุมครูบ่าย ไฟฟ้าดับเป็นชั่วโมง เนต OK แต่อัตราเสี่ยงไฟฟ้าจะดับหรือไม่ที่ต้องChat วันศุกร์ เดี๋ยวตัดสินใจ เห็นใจดาวเด่นอุตส่าห์นัด

  • เคลียร์งานของ English Discovery
เขียน 27 May 2009 @ 12:58 () แก้ไข 29 May 2009 @ 20:32, ()


ความเห็น (0)