อนุทิน 38664 - Sasinand

Sasinand

ความหมายของคำว่า การศึกษาหรือการเรียนรู้นี่กว้างมาก  การศึกษาหรือการเรียนรู้ คือ อย่างเดียวกัน แต่มองคนละมุม
"การศึกษา" (Education) จะมองในแง่มุมของ "ผู้จัด" แต่การเรียนรู้(Learning) จะมองในมุมของ ผู้เรียน การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ของคน และสังคม
สังคมก็ต้องเรียนรู้ด้วย ลำพังคนแต่ละคนไม่พอ ต้องเรียนรู้กันทั้งสังคม เราสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน ไปพร้อมกันได้ ประเทศชาติจึงจะก้าวหน้า

ณ ปัจจุบัน ต้องวางรากฐาน ของระดับเด็กเล็กให้ดีที่สุดก่อน  โดยหาโรงเรียนที่เหมาะสมมากที่สุดกับธรรมชาติของเขาเป็นอันดับแรก

  Primary years Program
The philosophy of the PYP is to make the students into "inquirers, thinkers, communicators, risk takers, knowledgeable, principled, caring, open-minded, well-balanced, and reflective.

เขียน 27 May 2009 @ 12:02 () แก้ไข 09 Jun 2009 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)