อนุทิน 38659 - เตวิชโช

  ติดต่อ

๒๗ พ.ค.๒๔๔๙        เกิดชีวิต

ด.ช เงื่อม พานิช          ผู้แน่วแน่

เป็นพุทธทาส               พระแท้

ผู้เผยแผ่พุทธธรรม        นำไทย

อยู่อย่างต่ำ                 แต่กระทำอย่างสูง

(ด้วยจิตคารวะท่านพุทธทาสภิกขุ)

     

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)