อนุทิน 38650 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

@38646 @38649

  • อยากเสนอให้ทีมงานทำบันทึกที่รวบรวม กิจกรรมต่อยอดของ blogger ที่เกิดขึ้นจาก G2K forum 
  • บันทึกนี้ อาจจะเป็น ๑ เดือน ๓ เดือน หลังจากนี้ ติดตามดูว่า ผู้เข้าร่วมได้กลับไปทำอะไรบ้าง ที่ได้แรงบันดาลใจ ความรู้จากการมาเข้าร่วม
  • มันเหมือนกับคำถามข้อสุดท้ายใน AAR แต่แทนที่จะถามว่า จะทำ ปรับเป็น ได้ทำอะไร ครับ
เขียน 27 May 2009 @ 06:41 ()


ความเห็น (0)