อนุทิน 38580 - คนใกล้ฟ้า

การประกอบพิธีกรรมของชาวอาข่า

เดิมนั้นต้องทำพิธีต่อหน้าหิ้งบูชาของบรรพชน

หรือ อะพีเปาะเหลาะ ในภาษาอาข่า

แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม เนื่องจากมีชาวอาข่าไปอยู่ในเมืองมากขึ้น

และหลายบ้านไม่มีหิ้งบูชาดังกล่าว

จึงปรับให้สามารถประกอบพิธีกรรมได้

กับบ้านในเมืองที่ไม่มีหิ้งบูชา

รวมทั้งน้ำที่ใช้ในการทำพิธี

ก็ไม่ต้องใช้น้ำที่ต้องตักจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

สามารถใช้น้ำที่เปิดจากขวดน้ำได้

ถือว่ามีค่าเท่ากับน้ำที่มาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน

เขียน 26 May 2009 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)