อนุทิน 38579 - นายก้อนดิน

 25,27 พฤษภาคม 52 และ 1,3 มิถุนายน 52

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2552  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 25 พฤษภาคม หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 27 พฤษภาคม หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint
วันที่ 1 มิถุนายน หลักสูตร การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 3 มิถุนายน หลักสูตร เทคนิคการเผยแพร่งาน ผ่านเว็ปไซต์

เขียน 26 May 2009 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)