อนุทิน 38542 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

           ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่อบอุ่น
ทุกวันจันทร์เรามีหน้าที่พูดอบรมนักเรียน
บอกเล่าเรื่องดี ๆ ให้เด็กฟัง

           วันนี้เล่าเรื่อง  "จุดเปลี่ยนของเด็กเกเร" ดู
ทั้งครูและเด็กต่างสนใจฟังกันดี

           การทำหน้าที่ครูเวรอบรมนักเรียนของเราจะไม่เหมือนใครในโรงเรียน  เพราะเราชอบเล่าเรื่องดี ๆ  ให้เด็กได้คิด วิเคราะห์  เพื่อให้เขาได้เห็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิต

            เราต้องพยายามหาทั้งสาระและบันเทิง  เด็กจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการฟัง   ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการสอนจึงจะประสบ
ความสำเร็จ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)