อนุทิน 38516 - บุณยกร

บุณยกร

กำลังเดินทางเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์

มีโยมร่วมทางไปด้วย 25 คน จะอยู่หนใด

เราต่างก็ทำหน้าที่เพื่อความพ้นทุกข์

ทั้งทุกข์ส่วนตนและทุกข์ส่วนรวม(สังคม)

ธรรมรักษา...

เขียน 25 May 2009 @ 06:45 ()


ความเห็น (0)