อนุทิน 38516 - เตวิชโช

  ติดต่อ

กำลังเดินทางเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์

มีโยมร่วมทางไปด้วย 25 คน จะอยู่หนใด

เราต่างก็ทำหน้าที่เพื่อความพ้นทุกข์

ทั้งทุกข์ส่วนตนและทุกข์ส่วนรวม(สังคม)

ธรรมรักษา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)