อนุทิน 38512 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ราตรีหนึ่งยาวไกล            ผู้ฟุ้งซ่านมินอน

หนึ่งโยชน์สัญจร              ผู้เหนื่อยอ่อนก็ไกล

สังสารวัฏว่ายวน              ผู้มืดมนแห่งจิตใจ

พุทธดำรัสตรัสไว้             ให้สำนึกก่อนนอน.. 

  เขียน:  

ความเห็น (0)