อนุทิน 38474 - kmsabai

  ติดต่อ

บันทึกธรรมจากคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์...

   - สติเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรม    ปัญญาเห็นลักษณะหรือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม

      - การระลึกรู้รูปจะระลึกรู้รูปที่กำกลังปรากฏในปัจจุบัน  แต่ถ้าเป็นการระลึกรู้นามจะเป็นการตามรู้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)