อนุทิน 38468 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=232515

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับครู เป็นสิ่งที่ครูควรศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และนำความรูไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

เขียน 24 May 2009 @ 00:56 ()


ความเห็น (0)