อนุทิน 38466 - Sasinand

Sasinand

ตอนนี้ เราพูดกันถึงเรื่อง Digital Divide กันมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง ที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่เข้าถึง information technology กับคนที่เข้าไม่ถึง
ในโลกนี้ มีคนแค่ประมาณ 276 ล้านคนจากพลเมืองโลกทั้งหมด 6พันล้านคน ซึ่งน้อยกว่า 5% ที่เข้าถึง internet
ดังนั้น ตั้งแต่การประชุม G-8 ที่ Okinawa จึงได้มีการกลงร่วมกันว่า จะต้องมีการช่วยเหลือให้คนได้มีโอกาสเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารจาก internet ให้มากขึ้น
 เด็กสมัยนี้ต้องมีความสามารถในการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูก จริยธรรม ( transmedia )
 ในปี 2012 ทางอเมริกาจะบรรจุ technological literacy เข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบวัดความรู้ระดับชาติ 
แต่ประเทศเรา จะบรรจุไว้ในหลักสูตรเมื่อไรดี...

เขียน 24 May 2009 @ 00:14 () แก้ไข 24 May 2009 @ 08:31, ()


ความเห็น (0)