อนุทิน 38394 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ประเมินวันนี้ ยินดีได้ก๋าร หลายเจื๊อหลายอัน ผ่านพ้นไปได้
เพราะตัดสินใจ๋ เอางานที่ใกล้ มาทำลงไป เดี๋ยวนี้
งานหนึ่งเสร็จไป เอาใหม่มาซี้ ใผบ่มาจี้ อย่างใด
ได้งานต๋ามคิด ม่วนจิตม่วนใจ๋ ตั้งนี้ต่อไป ใส่ใจ๋แถมหน้อย ใส่ใจ๋แถมหน้อย.

เขียน 22 May 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)