อนุทิน 38393 - pkaek

pkaek

เสร็จสิ้นการทำกลุ่มสนทนา เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้บาดเจ็บ เป็นขั้นตอนหนึ่งของงานวิจัย ข้อคิด ที่ได้คือ เมื่อวางแผนที่จะทำอะไร ลงมือปฏิบัติตามแผนได้แล้ว จบกิจกรรม ก็มีก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกล

เขียน 22 May 2009 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)