อนุทิน 38379 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR l ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากคนต้นแบบ

  • วันนี้ทำกระบวนการ KM ถอดบทเรียนความสำเร็จจากการเลิกเหล้าได้จากคนต้นแบบ มีคุณค่ามาก ทำให้ได้คิดว่า ... คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็อยู่ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละ
  • สิ่งที่ยาก คือ การควบคุมใจเรา ทำให้นึกถึงสมัยตอนทำวิจัยที่เรียนในสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่ส่งเสริมให้มนุษย์ได้เกิดการกำกับตนเองอันเป็นจากแรงภายใน...
  • หลังเสร็จกระบวนการ ... บรรยายให้กับทางทีมฟังในเรื่อง KM เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และเชื่อมโยงให้เห็นในส่วนที่เป็นภาพภาคทฤษฎี
  • บทบาทของ Knowledge Facilitator นั้นน่ะน้องๆ Counselor ที่กำลังทำ Group Counseling ทีมเรียนรู้ได้ง่ายเพราะทุกคนทำงานทางด้าน psychology of counseling กันอยู่แล้ว การเรียนรู้วันนี้จึงค่อยข้างง่ายเพราะแต่ละคนในทีม มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์...อย่างลึกซึ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เขียน 22 May 2009 @ 17:25 ()


ความเห็น (0)