อนุทิน #38370

  ติดต่อ

  • เช้าไปร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย สมป.เลย
  • ท่าน ผอ.เขต1 เป็นประธาน ท่านณรงค์ เพ็ชรล้ำเป็นวิทยากร

  • หลังเปิดไปราวมประชุมผู้บริหารประจำเดือน ที่เลยพาเลช
  • บ่ายกลับมาร่วมประชุมที่เลยพิท
  • โทรสั่งซื้อสื่อ เซ็นใบเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้บุ๋ม ให้ไปทำสัญญาเปิดใช้โทรศัพท์มือถือโรงเรียน
  • ทำการบ้านส่ง ass 1 ส่งที่เลยพิทไม่ได้ มาส่งที่บ้านได้ เวลา 15.10 น.
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)