อนุทิน 38347 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ทั้งวันเป็นวิทยากรอบรม จนท.ธุรการที่โรงเรียนเมือง้ลย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปฏิบัติงานตามปรแกรมพัสดุ
  • ภาคเช้าว่าด้วยพัสดุ(M-OBEC B-OBEC) และสารสนเทศ เรื่องสารสนเทศหาdataจากผู้เข้าอบรม นึกออกเมื่อเช้า(ใช้มือถือ กับ อีเมลล์) แล้วให้จัดกระทำข้อมูล

  • ภาคบ่ายว่าด้วยอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เลิก 4 โมงเย็น
  • เช็คงานโรงเรียนเคลียร์การปิดโรงเรียน การให้ครูมาอบรมพรุ่งนี้ทั้งหมด งานประกวดหุ่นยนต์ การแจ้งผู้ปกครองเรื่องค่าลงทะเบียนเรียนคอมฯ ให้รองสุนทรจัดการทั้งหมด
  • ยงยุทธให้เมลล์ภาพรองเลขาฯเสน่ห์ไปให้ทางเมลล์
  • โทรถามโซ่เรื่องงานจะส่งภาพรองเสน่ห์ไปให้
เขียน 21 May 2009 @ 20:43 () แก้ไข 22 May 2009 @ 15:27, ()


ความเห็น (0)