อนุทิน 38336 - ทนัน ภิวงศ์งาม

หลายวันก่อนนั้น ฟ้ามันเป๋นฝน มืดหล้าฟ้าบน ฝนตกสู่หล้า
น้ำฝนล้นไหล ต้นไม้ใบหญ้า งอกยอดขึ้นมา งามล้ำ
แต่วันนี้หนา ตะวันส่องซ้ำ แดดฮ้อนสุดด้ำ ฮอดแลง
วิกฤตแล้วล้า ดินฟ้าก๋ำแหง โลก๊ะฮ้อนแฮง เหมือนแล่งตับข้า.

เขียน 21 May 2009 @ 18:10 () แก้ไข 21 May 2009 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)