อนุทิน 38319 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

       วันนี้ท้องฟ้าสดใส  แดดแรงกล้าแต่เช้า  สภาพอากาศแต่ละวันไม่
แน่นอนเช่นเดียวกับสภาพจิตของผู้คน

        ได้พบผู้ปกครองพาลูกมาสมัครเรียน  โดยนั่งรออยู่หน้าห้องวิชาการ
ครูหลายคนเดินผ่านมาผ่านไป  ไม่คิดจะทักทาย     เราเดินผ่านไปทักทายแล้วก็ช่วยเหลือจนเรียบร้อย
           ชาวบ้านเวลามาติดต่อราชการ
บางคนก็เกร็งไม่กล้า  หากเราไม่ทักทาย คงนั่งรออีกนานกว่าจะเจอ
คุณครูที่คิดทักทาย

          หลวงพ่อรูปหนึ่งเคยสอนว่า
"ต้นไม้ต้องไปหาต้นหญ้า"  พวกเรา
เปรียบเสมือนต้นไม้ต้องเป็นที่พึ่งของ
ต้นหญ้า  คอยคุ้มกันแสงแดด  ให้ไออุ่น
ในยามหน้าหนาว....

           ข้าราชการต้องเป็นผู้รับใช้
ชาวประชาจึงจะถูกต้องเหมาะสมเพราะ
รายได้ล้วนนำมาจากหยาดเหงื่อและ
ภาษีราษฎรทั้งสิ้น

เขียน 21 May 2009 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)