อนุทิน 38319 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

       วันนี้ท้องฟ้าสดใส  แดดแรงกล้าแต่เช้า  สภาพอากาศแต่ละวันไม่
แน่นอนเช่นเดียวกับสภาพจิตของผู้คน

        ได้พบผู้ปกครองพาลูกมาสมัครเรียน  โดยนั่งรออยู่หน้าห้องวิชาการ
ครูหลายคนเดินผ่านมาผ่านไป  ไม่คิดจะทักทาย     เราเดินผ่านไปทักทายแล้วก็ช่วยเหลือจนเรียบร้อย
           ชาวบ้านเวลามาติดต่อราชการ
บางคนก็เกร็งไม่กล้า  หากเราไม่ทักทาย คงนั่งรออีกนานกว่าจะเจอ
คุณครูที่คิดทักทาย

          หลวงพ่อรูปหนึ่งเคยสอนว่า
"ต้นไม้ต้องไปหาต้นหญ้า"  พวกเรา
เปรียบเสมือนต้นไม้ต้องเป็นที่พึ่งของ
ต้นหญ้า  คอยคุ้มกันแสงแดด  ให้ไออุ่น
ในยามหน้าหนาว....

           ข้าราชการต้องเป็นผู้รับใช้
ชาวประชาจึงจะถูกต้องเหมาะสมเพราะ
รายได้ล้วนนำมาจากหยาดเหงื่อและ
ภาษีราษฎรทั้งสิ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)