อนุทิน 38306 - คนใกล้ฟ้า

เพื่อนเล่าให้ฟังว่า เพื่อนชาวอาข่าที่ป่วยและหมอไม่พบสาเหตุนั้น

เป็นเพราะเธอได้รับการเลือกโดยโลกแห่งวิญญาณ

ให้เป็นอะพิญิผ่า หรือ เป็นคนเข้าทรง และสามารถสื่อสารกับ

โลกแห่งวิญญาณได้  มีอาการทางกายหลายอย่าง

ที่แสดงให้เห็นว่ามีอาการแตกต่างจากผู้อื่น

ผิวที่มือลอก คล้ายผิวหนังของงู

รักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่หลายครั้ง

แต่ไม่หาย จึงได้ไปเข้าทรงตามประเพณีของอาข่า

พบว่าต้องเป็นอะพิญิผ่าเท่านั้น

จึงจะหายจากอาการที่เป็น

ภายหลัง

เพื่อนได้ทำพิธีเพื่อปิดเส้นทางการเป็นอะพิญิผ่าไว้แล้ว

ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น

แต่ยังคงมีสัญญาณบางอย่างที่สื่อสารให้เห็นว่า

มันยังคงอยู่ที่นั่น...ตลอดเวลา

เขียน 21 May 2009 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)