อนุทิน 383 - อ.อาลัม

  • ช่วงบ่ายโมงเป็นกิจกรรม Team building game & Refeksi เป็นกิจกรรมร่วมคิดร่วมวางแผนทำอย่างไรที่เมื่อโยนไข่แล้วไข่จะไม่แตก โดยมีวัสดุสำคัญๆคือไข่ไก่ หลอดพลาสติก ลูกโป่ง และยางเส้น ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีราคา เงื่อนไขคือ การใช้วัสดุดังกล่าวต้องไม่เกิน ๒๕๐ ริงกิต ทีมใหนที่ใช้เงิน และเวลาน้อยที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะ
  • ก็สนุกกันพอสมควรหลังจากโยนไข่แล้วก็จะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปข้อคิดที่ได้จากเกมส์ดังกล่าว 

เขียน 12 Apr 2008 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)