อนุทิน 38297 - Aj Kae

Aj Kae

แม้จะไม่เป็นการแน่นอนว่า เราจะเป็นพระอรหันต์กันได้ในบัดนี้ทุกคนก็จริง แต่เป็นการแน่นอนที่สุดว่าเราทุกคนควรพยายามเป็นพระอรหันต์เท่าที่สามารถ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเดินตามรอยท่าน, มิฉะนั้นชีวิตจะไม่ราบรื่น ตามธรรมดาของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยความชั่วและไม่ได้รับสุขในพุทธศาสนาที่มีอยู่เป็นพิเศษจากศาสนาอื่น ๆ สุขพิเศษอันนั้นไม่จำกัดว่า จะต้องได้รับหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้ว เพราะแม้เพียงย่างเข้ารอยของท่านก็ได้รับผลคุ้มเหนื่อยทันที และได้รับมากขึ้นตามลำดับแห่งการพยายาม, เป็นสุขชนิดที่การศึกษาอย่างใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ เป็นต้นก็ไม่อาจให้ได้เลย คำสอนในโลกสมัยใหม่เขาสอนกันให้กลบทุกข์หรือแก้ทุกข์ที่มีอยู่ประจำชีวิตมนุษย์ ทั้งที่ไม่ต้องรู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากอะไร ด้วยการเอาของล่อมาล่อให้เพลินไปคราวหนึ่ง ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนวิธีการแห่งความเป็นพระอรหันต์สอนให้รู้จักทุกข์ และรื้อรากของทุกข์ขึ้นทำลายเสียให้หมดเชื้อสิ้นเชิง ไม่ต้องมัวแก้ทุกข์หรือกลบทุกข์อันเป็นการกระทำที่ไม่แน่นอนยั่งยืนในที่สุด ก็ไม่มีอะไรมาทำให้ทุกข์อีกได้จนตลอดชีวิต

 

ตามรอยพระอรหันต์, ท่านพุทธทาส

เขียน 21 May 2009 @ 11:02 () แก้ไข 21 May 2009 @ 11:04, ()


ความเห็น (0)