อนุทิน 38290 - ThaiLivingWill

ThaiLivingWill

สนทนาการตายดีอย่างมีชีวิตชีวา

หยดน้ำ


แม้จะเป็นประเด็นเรื่องการตายซึ่งหลายคนขยาดกลัวว่าเป็นลางร้าย แต่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังการทำหนังสือแสดงเจตนา ฯ วาระสุดท้ายตามสิทธิในมาตรา 12 ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลับแลกเปลี่ยนความเห็น สนทนาความรู้สึกกันอย่างคึกคักมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะในห้องประชุม หรือบนโต๊ะอาหารกลางวัน จนกระทั่งกิจกรรมเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 15.00 น ก็จะเห็นหลายคนยังคงคุยกันไม่เลิกรา


เรื่องความตายดูจะไม่ใช่เรื่องไกล ตัวอยากที่เราพยายามจะคิด หากเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเสียกระทั่งว่าทุกคนที่ร่วมงานกว่า 90 ชีวิต ทั้งแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสุขภาพ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ต่างพรั่งพรูประสบการณ์หลากหลายมิติเกี่ยวกับความตายอย่างไม่ขาดตอน

งาน เวทีรับฟังความเห็นการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยอาจจะฟังดูยาวสักหน่อย แต่หัวใจของงานหวังกระชับความเข้าใจเรื่องการตายดีที่เรา ๆ ท่าน ๆ ปรารถนา แล้วระดมสมองกันว่า หากเราปรารถนาจะจากไปอย่างสงบแล้ว จะมีหนทางใด โดยเฉพาะในระบบให้บริการของโรงพยาบาล ที่จะช่วยให้ความปรารถนาของหลายคนได้รับการตอบสนอง


เราจะตายอย่างไรเป็น เรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกัน และที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ สิทธิที่จะตายอย่างที่เราปรารถนาควรได้รับการตอบสนอง จะทำได้อย่างไรนพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 

เขียน 21 May 2009 @ 07:03 () แก้ไข 28 May 2009 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)