อนุทิน #38271

เอกสารสกัดความรู้ | GotoKnow Forum

  • พริ้นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 30 ชุด เพื่อแจกเป็นกลุ่ม
  • เอกสารสำหรับวันที่ 24 และ 25 ให้นกไปถ่ายเอกสารแล้ว
เขียน:

ความเห็น (0)