อนุทิน 38262 - นายก้อนดิน

ศูนย์การเรียนชุมชนคลองลี่ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 12 ชุมชนคลองลี่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ในวัดคลองลี่)

 

เขียน 20 May 2009 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)