ติดต่อ

อนุทิน #38262

ศูนย์การเรียนชุมชนคลองลี่ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 12 ชุมชนคลองลี่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ในวัดคลองลี่)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)