อนุทิน 38262 - นายก้อนดิน

  ติดต่อ

ศูนย์การเรียนชุมชนคลองลี่ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 12 ชุมชนคลองลี่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ในวัดคลองลี่)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)