อนุทิน 38255 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนมีแรง ทำงานได้
คนมีน้ำใจ ทำงานดี

คนที่มี “น้ำใจ” จะทำงานดี ประณีต เรียบร้อย
ทุ่มเททำงานที่ “นอกเหนือกว่างาน...”

  เขียน:  

ความเห็น (0)