อนุทิน 38245 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

ทบทวนในตน ว่าด้วยเรื่องของศีล

น้อมนำให้ใจระลึกถึงคำสอน

  "ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม"

  เขียน:  

ความเห็น (0)