อนุทิน #38245

ทบทวนในตน ว่าด้วยเรื่องของศีล

น้อมนำให้ใจระลึกถึงคำสอน

  "ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม"

เขียน:

ความเห็น (0)