อนุทิน 38217 - Sasinand

Sasinand

การสำรวจของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) ปี 2551 

1. การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก ในที่นี้หมายถึงการอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียน ซึ่งเด็กเล็กอ่าน ด้วยตัวเอง รวมทั้งการที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังด้วย
1.1 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน จากผลการสำรวจ พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 36.0 เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง มีอัตราการอ่านหนังสือใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 36.7 และร้อยละ 35.2 ตามลำดับ) แต่อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกต่างกันระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด (ร้อยละ 45.3) ส่วนภาคตะวันออก-เฉียงเหนือเด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือต่ำสุด (ร้อยละ
31.3)
แล้วที่ไม่ได้อ่านอีกเยอะแยะ เป็นเพราะเหตุใด....

เขียน 19 May 2009 @ 21:21 () แก้ไข 19 May 2009 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)