อนุทิน 3818 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy )เมื่อวานได้คุยกับเพื่อน ก็ทราบว่า อบต,หลายแห่งได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าตรงนั้นคือ การทำนโยบายสาธารณะ รูปแบบ และ กระบวนการก็หลากหลาย แต่หัวใจจริงๆก็คือ กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy Process : PPPP)ในการกำหนดอนาคต กำหนดกฏเกณฑ์ทางสังคม โดยชุมชนที่ถูกกระทบ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนใหญ่ อบต.หลายแห่งมีการกำหนดนโยบายสาธารณะขึ้นมา เน้น ปัญหาเชิงสุขภาพที่คุกคามชุมชน  และการจัดการสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆไม่มากนัก

กระบวนการต่างกัน นโยบายสาธารณะต่างกัน ดังนั้นการถอดบทเรียนจึงช่วยทำให้เห็นเส้นทางของการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะ สิ่งดีๆ หรือ องค์ความรู้เหล่านี้จะถูกถ่ายทอด โดยใช้ "การจัดการความรู้" เป็นเครื่องมือ สู่การสร้างรูปแบบให้ได้เรียนรู้ ยกระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะต่อไป

เป้าหมายจึงกระจายอยู่ อบต.ทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลา ห้า ถึง หกเดือนต่อจากนี้ไป ก็คงมีโอกาสได้ไปสัมผัส เรียนรู้กับ อบต.ที่เป็นเป้าหมาย

ไม่แน่ว่าผมอาจไปโผล่ที่บ้าน Blogger แบบไม่ได้บอกล่วงหน้า ดูจากพื้นที่แล้ว มีเมืองใหญ่ที่ต้องไป และมีเพื่อนชาว Gotoknow อยู่ด้วย ...ยังไงช่วยทักผมทีครับ

ขอบคุณครับ

 

พื้นที่ที่จะลงไปถอดบทเรียน

พิจิตร

นครปฐม

ขอนแก่น

เชียงราย

นครศรีธรรมราช

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

ตราด

น่าน

เชียงใหม่

สงขลา

ภูเก็ต

หนองบัวลำภู

เขียน 07 May 2008 @ 08:04 ()


ความเห็น (0)