อนุทิน 3814 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ท่านวิทยากรWasawat Deemarn ครับ

นำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันครับ ผมเคยเป็นวิทยากร ครูเชิงประจักษ์ที่เชียงใหม่ ครั้งนั้นทราบข้ออ่อนของคุณครูทั้งหลายดีว่า การเรียบเรียงงานวิชาการคุณครูทำยังได้ไม่ดี เพราะขาดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึง ทักษะการเขียนเชิงสังเคราะห์ครับ

 

เขียน 07 May 2008 @ 07:22 ()


ความเห็น (0)