อนุทิน 38137 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Engaged Buddhism l มุฑิตาจิต

การเรียนรู้ภายใต้โลกที่อิงอาศัยอยู่นี้ ... สภาวะที่บุคคลทำได้ยากรองๆ จากการให้อภัย ก็คือ การชื่นชมยินดีต่อผู้อื่น ในชีวิตของข้าพเจ้าเองเจอในกลุ่มนี้มาก ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้เจอ เพราะนำไปสู่ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการให้อภัยและมุฑิตาจิตในไปในขณะเดียวกัน มีบุคคลมากมายที่เข้ามาในชีวิตขอสอบถามไอเดีย แนวคิด วิธีการต่างๆ มากมาย แล้วนำไปใช้แต่ไม่เคยได้อ้างอิงว่าสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้นั้นปรากฏมาจากไหน ... แรกๆ ข้าพเจ้าก็รู้สึกขัดเคือง แต่พอทำความเข้าใจในสภาวะของบุคคลต่างๆ เหล่านี้ การให้อภัยก็ง่ายขึ้น และวางลง พร้อมกันนั้นการกระทำของบุคคลต่างๆ นี้ได้สอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ต่อตนเองว่า "กะปุ๋มเอ๋ย...พึงพากเพียรในการฝึกฝนตนเองให้รู้สึกชื่นชม ยินดี และขอบคุณในความดีงามของบุคคลอื่นอย่างลงใจ"...

เขียน 18 May 2009 @ 22:54 ()


ความเห็น (0)