อนุทิน 38124 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าที่หน้าเสาธง มอบช่อดอกไม้รับครูผู้ช่วยคนใหม่ เอกวิทย์ทั่วไป นศ.จินดาภา ใต้ชัยภูมิ
  • เปิดโครงการ"ประยุกต์ใช้ ICT ส่องหาความดีทุกวัน"
  • มอบรางวัลรองชนะเลิศตะกร้อ จากภาคเรียน 2/52
  • เดินนิเทศอาคาร เช็คงานเตรียมให้กรรมการบริหารและผช.ผอ.ฝ่ายดำเนินการเพราะจะไปราชการบ่อย
  • เช็คเรื่องขอความเห็นเก็บเงิน บกศ.ถามท่านอุทร บอกไม่เห็นเรื่องที่เสนอมาที่เขต1
  • บ่ายนำสำเนามาส่งให้ แวะซื้อโซฟาใหม่ 1 ชุด เอาไปเปลี่ยนที่ห้อง ผอ.
เขียน 18 May 2009 @ 20:59 ()


ความเห็น (0)