อนุทิน #38071

  ติดต่อ

  • 16 พ.ค. บ่ายไปอุดร รอ ผอ.ธรรมรงค์ที่เลยอนุกูล กว่าจะได้เดินทางบ่ายสาม
  • เข้าที่พัก ศิริแกรนด์โฮเตล ทานข้าวอาหารอิสานที่ร้านคุณนิด อร่อย
  • 17 พ.ค.มาร่วมพิธีปิด ศ.ก.ม. ที่ 19 อุดร แครือข่ายการนิเทศที่ 10 ที่ สนง.ผู้ตรวจเขต 9 เดิม เรียบง่าย รองเสน่ห์เป็นประธาน

  • มาสังเกตการณ์อบรมยกระดับโดยวิทยากรคุณณรงค์ ที่เจริญศรีแกรนด์ ซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้า
  • ทานอาหารกลางวันที่ร้านคุณนิด อีก ผอ.สนิท(คำแสน)เป็นเจ้าภาพ ผอ.ประมวล(บ้านดุง)ร่วมด้วย
  • กลัยถึงเลยบ่ายสามเศษ ๆ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)