อนุทิน 38069 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เรื่องเล่าสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ หรือกระบวนการขัดเกลาทางจิตวิญญาณได้หรือไม่ ? เป็นคำถาม และเอกสารที่ทางมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ส่งมาให้หลังจากที่มีการไปลงพื้นที่ถอดบทเรียนส่งมาให้อ่าน ก็ยังได้ขยับต่อ == จากการทำ Document analysis พบว่า ประเด็นกระบวนการที่ทำเวที น่าจะตามได้ลงไปในส่วนที่ลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ได้ตามเจาะลึกลงไป นั่นน่ะอาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความลุ่มลึกของ Facilitator จึงอาจทำให้พลาดข้อมูลบางประเด็นที่มีปรากฏขึ้น...แล้ว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)