อนุทิน 38065 - บุณยกร

บุณยกร

ธรรมะโอวาท..หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

การศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟัง

สิ่งที่ได้ก็คือ สัญญา ( ความจำได้ )

การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฎิบัติ

สิ่งที่เป็นผลของการปฎิบัติคือ ภูมิธรรม

การปฎิบัติให้มุ่งปฎิบัติเพื่อสำรวม เพื่อความละ

เพื่อคลายความกำหนัดยินดี เพื่อความดับทุกข์

ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมาน

หรือแม้แต่พระนิพพานก็ไม่ต้องไปตั้งเป้าเพื่อจะเห็นทั้งนั้น

ให้ปฎิบัติไปเรื่อยๆ ไม่ต้องอยากเห็นอะไร

เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัวตน

หาที่ตั้งไม่มี หาที่เปรียบไม่ได้ ปฎิบัติไปจึงรู้เอง

. . . ผู้ที่ปฎิบัติที่แท้จริงนั้น . . .

ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลัง

หรือนรก สวรรค์อะไรก็ได้

ให้ตั้งใจปฎิบัติให้ตรง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างแน่วแน่ก็พอ

ถ้าสวรรค์มีจริงถึง ๑๖ ชั้นตามตำรา

ผู้ปฎิบัติดีแล้วย่อมได้เลื่อนฐานะของตนโดยลำดับ

หรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลย ผู้ปฎิบัติดีแล้วในขณะนี้

ก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุข

เป็น..มนุษย์ชั้นเลิศ

เขียน 17 May 2009 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)