อนุทิน 38064 - ไก่...กัญญา

เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรมโครงการ First Aid 2009 นักศึกษามข. เตรียมรับน้องใหม่  จากการประเมินนับเป็นโครงการที่ดี ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะนำความรู้ไปช่วยเหลือน้อง ไม่ให้น้องได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยถ้าไม่จำเป็น และขอความร่วมมือจากพี่ ๆ ทุกคณะ ว่ามีคติประจำใจในการทำงาน คือ รักน้อง รักน้อง และรักน้อง ค่ะ ครั้งขอขอบคุณผู้จัด รวมถึงวิทยากรทุกคน  ผู้เขียนได้อยู่ร่วมประเมินผลกับทีมผู้จัดด้วย ให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือช่วงรับน้องใหม่ ถ้าจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล ต้องขอใช้บริการที่หมายเลข 1669 ให้ดูแลน้องระหว่างรอรถพยาบาลไปถึง และช่วยเหลือทีมพยาบาลในการยกเคลื่อนย้ายขึ้นรถส่งโรงพยาบาลต่อไป  ผู้เขียนชื่นชมโครงการ  ผู้จัดบอกว่าจะส่งมอบให้น้องนศพ ปี 5 ของทุกปี จัดโครงการนี้อย่างยั่งยืนสืบไป จนเวลาถึง 16.30 น. ก็เสร็จงานค่ะ   

เขียน 17 May 2009 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)