อนุทิน 38055 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"การฝึก Dialogue ที่ดีต้องสามารถขจัดปีศาจออกจากใจเราได้"

หนังสือ Dialogue คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นปัญญา

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เขียน 17 May 2009 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)