อนุทิน 38026 - Sasinand

Sasinand


มีเรื่อง ชาเขียว และน้ำผลไม้  ที่มีการพบยาฆ่าแมลงอยู่ด้วย........รศ. เกษร นันทจิต นักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รศ.ดร.ลัดดา วงศ์พายัพกุล ทำการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในน้ำผัก น้ำผลไม้และชาเขียวในภาชนะปิดสนิท" โดยการสุ่มตัวอย่างเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม และน้ำผลไม้ทุกยี่ห้อที่มีวางจำหน่ายใน จ.เชียงใหม่ นำมาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าแมลง

"สำหรับผลการวิเคราะห์และตรวจซ้ำพบว่า ในการตรวจชาเขียวพร้อมดื่มหลายยี่ห้อจำนวน 25 ตัวอย่าง มียาฆ่าแมลงในชาเขียวที่สุ่มตรวจถึง 20 ตัวอย่าง บางตัวอย่างมีปริมาณที่เกินกว่า พ.ร.บ.ควบคุมมาตรฐานอาหาร ปี พ.ศ.2548 กำหนดให้ใช้ และบางตัวอย่างยังมีฆ่าแมลงที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ด้วย" รศ.เกษร กล่าว

รศ.เกษร กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการวิจัยครั้งนี้ ยังได้สุ่มตรวจใน  น้ำองุ่น  ซึ่ง น่าเป็นห่วงมาก คือพบว่ามียาฆ่าแมลงที่เป็นสารพิษที่มีอันตรายมาก อย่างอบาเมกติน ซึ่งเป็นสารพิษหรือทอกซินที่ได้จากเชื้อรา
เคราะห์ดี ที่น้ำพวกนี้ ไม่ชอบดื่ม ที่บ้านแทบไม่เคยซื้อมาดื่มเลย..

เขียน 16 May 2009 @ 22:31 () แก้ไข 09 Jun 2009 @ 20:38, ()


ความเห็น (0)