อนุทิน 37997 - pkaek

pkaek

ทำงานตามแผนฯ เตรียมสัมมนากลุ่มผู้ปฏิบัติการพยาบาลผู้บาดเจ็บ(Trauma) งานวิจัยเรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้บาดเจ็บที่มารับบริการที่หน่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้ในผู้บาดเจ็บ100ราย นัดผู้ร่วมวิจัยเรียบร้อย คุณสุนทราพร และคุณสุมนา นัดคุยกัน 9.00ที่แผนกฯพรุ่งนี้

เขียน 16 May 2009 @ 16:54 () แก้ไข 16 May 2009 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)