อนุทิน 37967 - หมอสุข

  ติดต่อ

ลองขยับกลอนเพิ่มเติมในส่วนตัวหนังสือสีดำ

เที่ยวทั่วไทย   ไพรพนา  ใครว่าดี
โปรดช่วยชี้     ให้เห็น    เน้นคุณค่า
ทั้งเหนือใต้     ออกตก   หยิบยกมา
ท้องทะเล       ภูผา       ที่ว่างาม

ไปเหนือใต้ ไม่ได้รู้ ดูในตน

ควรฝีกฝน ทุกหนไป ไม่ผลีผลาม

ไม่รังเกียจ ไม่เสียดสี ใจดีงาม

ทุกโมงยาม ความสวยสด รสพระธรรม

 ห.ม.อ.สุ.ข.

  เขียน:  

ความเห็น (0)