อนุทิน 37967 - หมอสุข

ลองขยับกลอนเพิ่มเติมในส่วนตัวหนังสือสีดำ

เที่ยวทั่วไทย   ไพรพนา  ใครว่าดี
โปรดช่วยชี้     ให้เห็น    เน้นคุณค่า
ทั้งเหนือใต้     ออกตก   หยิบยกมา
ท้องทะเล       ภูผา       ที่ว่างาม

ไปเหนือใต้ ไม่ได้รู้ ดูในตน

ควรฝีกฝน ทุกหนไป ไม่ผลีผลาม

ไม่รังเกียจ ไม่เสียดสี ใจดีงาม

ทุกโมงยาม ความสวยสด รสพระธรรม

 ห.ม.อ.สุ.ข.

เขียน 15 May 2009 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)