อนุทิน 37900 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ข้าพเจ้าชอบบันทึก http://gotoknow.org/blog/kapoomr2r/260970 นี้...เป็นการตั้งวงคุยกันทั้งแบบภายในและภายนอก

  • วงภายในคือ...วงคนเดินงาน R2R ต่างล้วนเป็นผู้ที่มีจิตมาร่วมกันขับเคลื่อน R2R ของคนสาธารณสุข
  • วงภายนอกคือ...คนที่ไม่เข้าร่วมวงภายใน...

เข้ามาอ่านความเห็น...แล้วเกิดความสุขใจ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)