อนุทิน 37888 - ajankoy

ajankoy

วันนี้ออกจากบ้านแต่เช้ามืด เพื่อส่งลูกชายไปโรงเรียนฝนตกตลอดเวลาตามฤดูกาล...แวะรับหนังสือและส่งหนังสือราชการเพื่อเบิกจ่าย งปม. แล้วรีบเดินทางมาสำนักงานจยลืมนัดหมายกับตัวแทนบริษัทเอกพิมพ์ไท ที่รับจ้างพิมพ์แบบเรียนสำหรับ นักศึกษา กศน.

เขียน 14 May 2009 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)