อนุทิน 37878 - พิกุล

พิกุล
  • ไม่ได้บันทึกหลายวัน 
  • 12 พ.ค.2552 มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และแจกจ่ายเงินสนับสนุน แจกอุปกรณ์การเรียน
  • 13 พ.ค.2552 มีการปฐมนิเทศนักเรียนและกิจกรรมเลือกชุมชน ทำความสะอาดห้องเรียน
  • กำหนดวันสุดท้ายส่ง งาน --แผน--ID plan--คู่มือปฏิบัติงาน
  • 14 พ.ค.2552 เริ่มเรียนวันแรก...
เขียน 14 May 2009 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)