อนุทิน 37809 - เตวิชโช

  ติดต่อ

@37803

โยมอาจารย์เป็นเพราะอะไรเวลาจะเพิ่มบันทึก

องค์ประกอบในการวางข้อมูลจึง

ไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นตั้งแต่เมือคืนทุ่ม

หนึ่ง..จนขณะนี้ก็ยังไม่มา..

  เขียน:  

ความเห็น (0)